Kanun keseksaan akta 574 pdf

By | 18.12.2016

To download KANUN KESEKSAAN AKTA 574 PDF, click on the Download button

Download

kanun keseksaan akta 574 pdf

kanun keseksaan akta 574 pdf

Memadamkan apa-apa tulisan daripada benda yang bersetem dengan setem Kerajaan, msetup4 exe menanggalkan daripada suratan suatu setem yang kanun keseksaan akta 574 pdf untuknya, dengan kanun keseksaan akta 574 pdf hendak menyebabkan kerugian kepada Kerajaan 262. Seksaan bagi rogol Sumbang mahram 376A. Menggunakan sebagai tulen mata wang kertas atau surat janji bayaran bank yang telah dibuat dengan jalan pemalsuan atau pelancungan 489C. Membuat pertuduhan palsu atas kesalahan dengan niat hendak membencana 212. Membuat kenyataan palsu dengan sumpah kepada penjawat awam atau kepada orang yang diberi kuasa mentadbirkan sumpah 182. Seksaan kerana menjadi kanhn daripada kumpulan pencuri-pencuri yang merayau 402. Perbuatan yang tidak dimaksud dan tidak diketahui sebagai mungkin menyebabkan kematian atau pdt parah, dilakukan dengan kerelaan 88.

Kanun keseksaan akta 574 pdf


Kanun keseksaan akta 574 pdf


kanun keseksaan akta 574 pdf


Kanun keseksaan akta 574 pdf

Perbuatan Hakim bila bertindak secara kehakiman 78. Had seksaan bagi kesalahan-kesalahan yang mengandungi beberapa kesalahan 72. Aktz bagi kesalahan mencuri 379A. Persetubuhan luar tabii dengan haiwan 377A. Penjawat awam membentuk suratan yang tidak betul dengan niat hendak menyebabkan bencana 168.


kanun keseksaan akta 574 pdf


Kanun keseksaan akta 574 pdf

Pecah amanah jenayah oleh kerani atau orang gaji 409. Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan 130TA. Pemalsuan suratan cagaran berharga atau wasiat 468. Tiap-tiap anggota perhimpunan yang menyalahi undang-undang disifat melakukan kesalahan yang dilakukan pada menjalankan tujuan bersama 150. Mengambil bahagian dalam suatu kumpulan jenayah terancang 130ZB. Khianat dengan membencanakan kabel, kawat telegraf, dsb.

kanun keseksaan akta 574 pdfKanun keseksaan akta 574 pdf


Membawa masuk suratan knun penerbitan yang menjejaskan demokrasi berparlimen 124G. Menggunakan suratan pemalsuan sebagai tulen 472. Kanun keseksaan akta 574 pdf seseorang yang tidak sempurna akal 85. Menyembunyikan atau mengurung dengan salah seseorang yang diculik 369. Membuat atau memiliki meteri, pelit lancung, dsb. Seksaan kerana dengan sengaja menyebabkan cedera parah 326.

kanun keseksaan akta 574 pdf

Download

kanun keseksaan akta 574 pdf

kanun keseksaan akta 574 pdf5 thoughts on “Kanun keseksaan akta 574 pdf

It is simply matchless topic
  1. Digrel

    I am final, I am sorry, but I suggest to go another by.

    Reply
  2. Torisar

    I am sorry, that has interfered... This situation is familiar To me. Let's discuss.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *